Eccotarp
Region USA Region Europe
 cs |  en |  de

Eccotarp – Galerie

Fotografie v plném rozlišení najdete zde | Video ve vysokém rozlišení najdete zde.

Fotografie a video

Eccotarp – Skládací prostředky pro řešení úniku nebezpečných látek

Datum 17.5.2019 | Produkty Eccotarp jsou určeny především pro použití u záchranných jednotek a hasičů, ale i jako prevence před úniky přepravovaných a skladovaných látek v průmyslu a dopravě. Vyrábíme tvarově přizpůsobitelné záchytné vany různých velikostí, posypové vozíky, záchytné trychtýře, kanalizační ucpávky, velkokapacitní nádrže aj.

Velkoplošná skládací vana ET LARGE

Datum 13.9.2018 | Průjezdná skládací vana ET Large je určena především pro mobilní nasazení jako ochrana před únikem nebezpečných látek do půdy a vody. Je vhodná jako prevence při přečerpávání pohonných hmot z cisteren, při opravách a čištění vozidel a strojů, při dekontaminaci a mytí všech typů vozidel.

Eccotarp ET Large

Datum 07.1.2013 |

Průjezdná vana pro dekontaminaci Ochrana proti úniku při přečerpávání Najíždění do průjezdné vany Najíždění do vany LARGE 6 x 3 m Ochrana proti úniku při přečerpávání Pro mytí vozidel, čerpání paliva a dekontaminaci Průjezdná vana pro dekontaminaci Největší provedení vany Eccotarp Large s rozměry 15 x 5m Vzpěra zabraňující prohnutí stěny Skládání vany Eccotarp Large Složená vana Eccotarp Large 15 x 5m Velkoplošná vana ET Large 15 x 5m

Video prezentace výrobků

Datum 01.10.2012 |