Wir verwenden Cookies um Inhalte zu personalisieren und unsere Besucherstatistik zu führen. Bitte entscheiden Sie sich, ob Sie unsere Cookies akzeptieren möchten.

Projekte gewähren

Projekt ECCOTARP EUROPE 2024

Projekt ECCOTARP EUROPE 2024 slouží k posilování povědomí o našich unikátních produktech jak v zemích, které jsou obchodně silné, tak v zemích, kde se s našimi produkty teprve seznamují. Cílem je informovat stávající distributory a uživatele o našich výrobcích a najít další odpovídající distributory zboží, kteří nás budou zastupovat a prodávat naše produkty. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU.

Projekt Projekt ECCOTARP EUROPE 2024 je spolufinancován Evropskou unií

Projekt METAL ARSENAL - Technologické pracoviště

Projekt Technologické pracoviště pro robotizované sváření produktů z plastů je spolufinancován Evropskou unií

Projekt Technologické pracoviště pro robotizované sváření produktů z plastů je spolufinancován Evropskou unií

ECCOTARP WORLD 2019

ECCOTARP WORLD 2019 wird von der Europäischen Union kofinanziert.

ECCOTARP WORLD 2019 is co-funded by the European Union

ECCOTARP in the USA project

ECCOTARP in den USA wird von der Europäischen Union kofinanziert.

ECCOTARP in the USA is co-funded by the European Union