We use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.

Co-funded projects

Projekt ECCOTARP EUROPE 2024

Projekt ECCOTARP EUROPE 2024 slouží k posilování povědomí o našich unikátních produktech jak v zemích, které jsou obchodně silné, tak v zemích, kde se s našimi produkty teprve seznamují. Cílem je informovat stávající distributory a uživatele o našich výrobcích a najít další odpovídající distributory zboží, kteří nás budou zastupovat a prodávat naše produkty. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU.

Projekt Projekt ECCOTARP EUROPE 2024 je spolufinancován Evropskou unií

Projekt METAL ARSENAL - Technologické pracoviště

Projekt Technologické pracoviště pro robotizované sváření produktů z plastů je spolufinancován Evropskou unií

Projekt Technologické pracoviště pro robotizované sváření produktů z plastů je spolufinancován Evropskou unií

ECCOTARP WORLD 2019

ECCOTARP WORLD 2019 is co-funded by the European Union.

ECCOTARP WORLD 2019 is co-funded by the European Union

ECCOTARP in the USA

ECCOTARP in the USA is co-funded by the European Union.

ECCOTARP in the USA is co-funded by the European Union